Duyurular
Haberler

Amaçlar:

Amacımız değerler eğitimi ilkeleri içerisinde, tarihi alt yapılarımızın bilincinde, geçmişi özümseyerek geleceğe yön verebilecek bireyleri yetiştirme amacında bulunan kitaba gönül vermiş ve kitap okuma faaliyetlerinde bulunmak isteyen bireyleri medeniyet olgusunu örneklendirecek, inancı ve idealleri uğruna fedakârlık yapabilecek genç nesillerin yetişmesidir. Bu bağlamda topluluk olarak sadece üniversitemizde değil, toplumu kitap okumaya yaklaştıracak her türlü faaliyet içerisinde bulunmayı amaçlıyoruz.

Faaliyetlerimiz: 

Topluluğa üye olmak isteyen öğrencilerin ayda en az iki kitap okuması

Üniversitede sene içerisinde topluluğun tanıtımına yönelik stant açmak ve kitap fuarı düzenlemek.

Ayda bir düzenlenecek toplantılara katılma zorunluluğu

Okunan kitaplara dair düşüncelerin yazılı, sözlü ve görsel olarak toplantılarda dile getirilmesi ve paylaşımına yönelik çalışmalarda bulunmak.

Edirne’mizin ve üniversitemizin yoğun olduğu yerlerde kitap okumaya teşvik amacıyla topluluk üye ve gönüllüleri olarak okumalar düzenlemek.

Gazete, dergi ve kitap çevresinde belirlenen bir konu hakkında toplu okumalar ve tahliller yapma amacıyla belirlenen aralıklarla geziler tertiplemek.

Okuma alışkanlığının kazanımına yönelik okul, ortaokul ve lise düzeyindeki kardeşlerimize yönelik bir kitap belirleyip bununla ilgili sınav ve ödüllendirme programı yapmak. Bu gibi programlara katılım teşvikte bulunmak.

İlkokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanması için “Bir kitap bir oyuncak” kampanyası düzenlemek.

En az 45 günlük periyotlarla yazar ve düşünürlerin katılımıyla seminer ve konferanslar düzenlemek ve imza stantları kurmak.

Üye ve gönüllülerin katkılarıyla kitap temini ve maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize kitap hediye etme etkinliği düzenlemek.
Etkinlikler
...